Lai top!

„Un Dāvids sacīja Salamanam: "Mans dēls! Manā sirdsprātā bija uzcelt namu Tā Kunga, mana Dieva, Vārdam.” (1. Laiku 22:7)

Bauskas Vasarsvētku draudze pašlaik mitinās īrētās nelielās telpās, jo vecais nams ir laikazoba sagrauzts. Pašlaik tas izskatās šādi:

 

Esam rīkojuši talkas vecā nama iekštelpu un apkārtnes sakopšanā, bet nams ir avārijas stāvoklī. Esam sākuši iet tā celšanas virzienā. Pirmais solis – skiču projekts – par Ls 1600 jau ir īstenots. Draudze par to lūdza, un nauda atnāca aptuveni 2 mēnešu laikā. Paldies katram, kas tajā bija līdzdalīgs, par šiem cilvēkiem lūdzam Dievu, jo Viņš svētī labā zemē iesēto sēklu un dod ražu.

Otrais solis ir vecā nama nojaukšana, jo tā vietā taps jaunais. Tam ir vajadzīgi EUR 9000, pašlaik jau ir EUR 6000. Tātad nebūt tik daudz nevajag, lai arī otrais solis būtu īstenots.

Pēc tam sekos trešais solis – jaunā nama celšana. Tas ir nopietns darbs visos sīkumos, jo šādai celtnei atsevišķi nepieciešams gan ventilācijas, gan kanalizācijas projekts utt., jo tā jau nav privātmāja, bet sabiedriska celtne. Tādējādi šī projekta īstenošana prasa EUR 550 000.

Jaunais nams izskatīsies šādi:

Tā nav maza nauda, bet – kopā tas ir iespējams, ja katrs, kam Dievs liek sirdī, ziedotu kaut nelielu summu. Vēlāk, apmeklējot draudzes namu, ar lepnumu varētu teikt: „Es uzcēlu šo baznīcu.” Nav daudz tādu iespēju, kas dotu lielu algu arī debesīs.

„Daži no tēvu namu galveniem, kad viņi nāca uz Tā Kunga namu Jeruzālemē, deva Dieva namam labprātīgi, lai to uzceltu savā vietā.” (Ezr. 2:68)

Dievs, radot pasauli, sacīja: „Lai top!” To pašu sakām par Bauskas Vasarsvētku draudzes jauno namu un jau iepriekš pateicamies par jūsu līdzdalību, jums nav jānes katram savs ķieģelis un jājauc java, lai to dara profesionāļi, bet tikai ar jūsu līdzdalību mēs to varam samaksāt. Lai Dievs svētī!

Rekvizīti ziedojumam:

Norēķinu konts
BAUSKAS VASARSVĒTKU DRAUDZE
Reģ.Nr. 90000290109
Bauskas nov; Codes pag; Jauncode,
Draudzības iela 8, Latvija, LV-3910
A/S „Swedbank”  HABALV22
Konts: LV94 HABA 0551032888503

Ziedojums Lūgšanu namam
BAUSKAS VASARSVēTKU DRAUDZE
Reģ.Nr. 90000290109
Bauskas nov; Codes pag; Jauncode,
Draudzības iela 8, Latvija, LV-3910
Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
Kods: NDEA LV 2X
Konti:  
LV67 NDEA 00000 8318 2084   LVL.
LV07 NDEA 00000 8318 2097   EUR.
LV28 NDEA 00000 8318 2107   USD.