BĀREŅU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS NOTIKS SESTDIEN - 02.NOVEMBRĪ PLKST.12.00

Pasākums notiks: 02-11-2019

   Jau SESTO gadu novembra pirmo svētdienu Latvijas draudzēs atzīmē kā Bāreņu svētdienu, kurā visas draudzes aicinām aizlūgt par bērniem, kuri ir bez vecāku gādības, kā arī par audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kas par viņiem ir uzņēmušies rūpes.
        Šogad Bāreņu svētdienā aicinām aktualizēt divus vēstījumus:
1. Bērnam, kas nonāks aprūpētāju ģimenē, ir sava pagātne, traumas, sāpes, ar ko aprūpētājam jārēķinās.
2. Draudzē ne katrs ir aicināts adoptēt, bet KATRS var kādā veidā iesaistīties atbalstot tos, kuri uzņemas rūpes par bērniem - aizlūdzot, materiāli atbalstot, palaižot uz randiņu un pieskatot bērnus, uztaisot vakariņas utt.