DIEVKALPOJUMS PLKST.12.00 BAUSKĀ

Pasākums notiks: 16-01-2021

MUMS PRIEKŠ TEVIS IR PRIEKA VĒSTS - NO DIEVA TEV IR GRĒKU PIEDOŠANA,GLĀBŠANA,DZIEDINĀŠANA, MĪLESTĪBA ! NĀC UN SAŅEM NO DIEVA BEZ MAKSAS! VIŅAM VAJAG TIKAI TAVU SIRDI!

Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. - MATEJA EVANĢĒLIJS 10 - 8