Slavējiet Kungu!

Šodien laikam neredzēsim nevienu draudzi, kas neslavētu to Kungu. Un katrs to dara pa savam  - gan klusāk, gan skaļāk, ar instrumentiem, bez instrumentiem utt., bet pāri visam ir svarīgi , ko saka Dieva vārds par slavēšanu. Un kas ir slavēšana? Vai tā nav dziedāšana Dievam – debess un zemes Radītājam. Ir reizes, kad slavējam un pielūdzam Dievu klusībā un mierīgi, bet ir reizes, kad sirds no prieka gavilē un skaļi liek mūsu balsīm izpausties. Un kā tad ir pareizi? Abi varianti ir pareizi, tikai dzīves apstākļi un sirds stāvoklis Dieva priekšā ir atšķirīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ikdienas dara savus darbus mūsu dzīvēs. Mēs varam mainīties katru dienu, taču mūsu Dievs paliek nemainīgs – vakar, šodien un mūžīgi! Ļauj, lai tava sirds slavē to Kungu jebkuros apstākļos ( gan labos, gan sliktos) un lūpas, tad paudīs Viņa varenos darbus.

„Augsti ceļas Dievs, tautām gavilējot, Tas Kungs, bazūnēm vareni atskanot.
 Dziediet mūsu Dievam dziesmas, dziediet dziesmas mūsu valdniekam, jā, dziediet! Jo Dievs ir valdnieks pār visu pasauli, dziediet Viņam slavas dziesmu!”

Bībele, Psalms 47 – 6,8