Sabatskola

Nesen mēs svētdienas skolu sākām saukt par sabatskolu, jo skoliņa notiek sestdienā – sabata dienā. Šajā dienā kopā ar to Kungu esam atpūtā, mācāmies nolikt malā ikdienas soli un steigu un dzīvot Dieva vārda gaismā un Viņa klātbūtnē.

Sabatskolā mācām bērniem Dieva vārdu tā, lai mazās sirsniņas spētu to uztvert, saprast un ticēt tam, kas rakstīts Bībelē. Ne velti Dievs saka, ka lai mācam bērniem jau no mazām dienām, to ko Dievs ir darījis mūsu pašu dzīvēs, un pāri visam to, kas rakstīts Dieva vārdā.

Mēs ļoti mīlam ikvienu bērnu, kas tiek atvests uz skoliņu un cenšamies ielikt viņos Dieva vārdu tā, lai tad, kad viņi izaugs lieli, sētais vārds viņos nestu augļus.

Dieva vārds – Bībele, mums skaidri un nepārprotami pasaka, ka mums ir jāmāca savi bērni staigāt pareizus ceļus un būt dievbijīgiem visās lietās.

„1 Un šie ir tie baušļi, likumi un tiesas, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, man ir pavēlējis jums mācīt, lai jūs pēc tiem dzīvotu tai zemē, kuru jūs ejat iemantot,-
2 ka tu To Kungu, savu Dievu, bīsties un ka tu ievēro visus Viņa likumus un Viņa baušļus, ko es esmu tev pavēlējis, tu, tavi bērni un tavi bērnu bērni, visas savas mūža dienas, lai tu ilgi dzīvotu„
Bībele, 5.Mozus 6.nod.- 1,2.p.

„6 Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” Bībele, Salamana pamācības 22.nod. – 6.p.


 


Bilžu galerija