Jauno kristiešu mācības

Tikpat svarīgi kā bērnam, kas tikko piedzimis ir ēst mātes pienu, tā arī jaunajam kristietim, kas tikko piedzimis no augšienes uzņemt garīgo Dieva vārda - pienu. Šajās mācībās mācām par jaunpiedzimšanas brīnumu, par Dieva vārda lasīšanas un studēšanas nozīmi, par lūgšanām, par ūdenskristībām, par dziedināšanu, par Svētā Gara spēku, par svētu dzīvi, kāpēc ir svarīgi apmeklēt dievkalpojumus, kāpēc mums jāziedo naudu, kas ir Bībele, kā Jēzus atgriezīsies. Kopā ir 13 stundas.

Šodienas modernizētajā laikmetā mācības var notikt attālināti nosūtot materiālus uz e-pastu, bet vislabākais veids ir protams apmācības grupiņās.

Dieva vārds mums ļoti skaidri norāda uz to, ka mums ir jāmaina savas dzīves un savi uzskati pilnībā.

„Jūs par Viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” Bibele, Efeziešiem 4.nod. 21 – 32

Dievs mūs aicina kļūt par jauniem radījumiem Jēzū Kristū. Tas nenotiek automātiski, bet tas ir darbs pie sevis.