Koronovīruss?! KĀ RĪKOTIES DRAUDZEI?

Ziņa ievietota: 14-03-2020 09:35

"Mūsu zeme un tauta ir ļoti žēlota un mīlēta no Tā Kunga. Vienmēr, kad par to domāju, es lūdzu: Kungs, esi vēl žēlīgs mūsu tautai - visiem, kas esam šeit, Latvijā! Protams, arī visā pasaulē, bet tomēr dzimtenes un tēvzemes jēdziens man nav pazudis, es to ļoti augstu vērtēju. Esmu savas dzimtenes un tēvzemes patriots. Esmu par savējiem. Tā ir Dieva žēlastība, ka mēs varam būt savā zemē, ka mums ir Dieva Vārds un ka Viņš ir mūsu tautu uzrunājis. Ik pa brīdim notiek kādi satricinājumi, pārbaudījumi vai grūtības. Piemēram, finanšu krīze bija ļoti smags periods. Ir lietas, ko varam ietekmēt, un ir lietas, ko nevaram. Parasti, stāstot par Atklāsmes grāmatu un pēdējiem laikiem, cilvēki saka, lai beidzu biedēt tautu. Aicinot uz grēku nožēlu, cilvēki negrib to dzirdēt. Kad runāju par bijību Tā Kunga priekšā, cilvēki pārmet, ka bijība taču nav bailes. Katrs var izvēlēties pats, kā viņš to saprot, bet Vārds ir nemainīgs. Dievs saka - bīsties Mani! Un, ja tu nebīsies - gan indivīds, gan draudze, gan valsts - tad es pagriezīšu Savu vaigu prom no tevis. Šodien cilvēkiem nepatīk runāt atklātu, skaidru valodu. Bet Dieva Vārdā es neredzu citus variantus kā - šaurais ceļš vai platais ceļš. Domājot par situāciju saistībā ar šo baiso vīrusu, kura iespaidu uz cilvēkiem, ekonomiku un valstu attiecībām vēl pat nevaram aptvert, tas ir ļoti nopietns stāvoklis. Bet mums kā Dieva bērniem ir nepieciešams nākt Viņa priekšā un lūgt: "Kungs, esi mums, grēciniekiem, žēlīgs!" Dieva Vārds atklāj, kas ir grēks, kaut arī cilvēki mēģina to mīkstināt un atšķaidīt. Žēl, ka to dara pat kristieši, pielāgojoties pasaulei. Arī šis grēks ir jānožēlo. Ja baidāmies nosaukt grēku īstajā vārdā, tad var pienākt brīdis, kad Tā Kunga roka būs pret mums. Es negribu to piedzīvot. Mīļie brāļi un māsas, ko mēs esam ielaiduši savās draudzēs un dzīvēs? Kas notiek mūsu valstī? Dievs ir uzticējis mums būt par zemes sāli un gaismu. Mēs nedrīkstam iet līdzi baiļu garam vai histērijai, jo mūsos dzīvo Dieva Gars. Veriet vaļā Dieva Vārdu un lūdziet To Kungu! Viņš mums dod Savu mieru visos apstākļos. Joprojām ir žēlastības laiks, lai kāds vēl nāktu pie patiesās atziņas!" uzsver Tālivaldis Tālbergs.

13.mar.2020
Latvijas Kristigais radio