ZIEMASSVĒTKI

Ziemassvētki ir laiks, kad visā pasaulē svin Kristus dzimšanas svētkus. Lai arī šie svētki īsti nesakrīt ar patieso Kristus dzimšanas laiku, mēs ar lielāko prieku vēlamies šo laiku izmantot, lai pasludinātu labo vēsti par Kristus - Mesijas un Glābēja nākšanu pasaulē.

Dieva vārdā Bībelē ir skaidri teikts, ka pasaulei dzims Glābējs un ka tikai Viņā mums dota pestīšana un grēku piedošana. Tikai vienīgi caur Viņu mums ir dota pieeja pie Dieva Tēva debesīs.

 "Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks. "
Bībele, Jesajas 9.nod. -5.p.


Bilžu galerija