ŪDENSKRISTĪBAS

Ikviens,kas piedzimis no augšienes ir aicināts slēgt derību ar Dievu ūdenskristībā. Tavs vecais cilvēks tiks pagremdēts un augšāmcelsies jaunais radījums.

„ Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.” Bībele, Jāņa evanģ. 3.nodaļa 5, 7.pants:

Jaunie kristieši un ticīgie, kas ir atdevuši savas dzīves Kristum ik vasaru tiek aicināti slēgt derību ar Dievu. Pirms šie cilvēki tiek pagremdēti ūdeni viņiem tiek izskaidrots , kas tas ir par svarīgu notikumu viņu dzīvē, ko tas maina.

" Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja: "Man vajadzētu tikt Tevis kristītam, un Tu nāc pie manis." Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: "Tam tā jānotiek! Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību." Tad viņš to atļāva. Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts."Bībele, Mateja ev. 3 nod. -13 , 17.p.

Nepretojies kristībai – pats Jēzus tika kristīts. Kāpēc, lai to nedarītu Tu?


Bilžu galerija