Sadraudzība

Vienu reizi mēnesī klājam galdu ar dažādiem labumiem un apsēžoties pie lielā galdā nesteidzīgi pārrunājam Dieva brīnuma darbus. Pārrunājam pašus jaunākos un arī vēsturiskos ticības dzīves notikumus, dalāmies liecībās un pārdomās, stiprinām viens otru ticībā.

Šajā dienā arī parasti sveicam mēneša dzimšanas dienas jubilārus un vārda dienas īpašniekus ar ziediem, nelielām dāvaniņām un Dieva vārda novēlējumiem un svētības vārdiem no Tā Kunga nama:

„TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!”  Bībele, 4.Mozus 6.nod.- 24, 26

Esam draudzē kopā gatavojoties arī dažādiem pasākumiem, kas aizņem garas stundas un vienkārši aktīvi atpūšoties.


Bilžu galerija