Ražas svētki

Dievs katram cilvēkam ir devis kaut ko, lai viņš ar to varētu dalīties ar līdzcilvēkiem un pats galvenais pienest to kā pateicības upuri Dievam. Senajos laikos nebija lielveikalu, kur cilvēki iemestu produktus grozā, tad mašīnā, tad ledusskapī. Tad cilvēkiem bija cītīgi jāstrādā uz lauka , ganībās vai kur citur, lai nodrošinātu sev iztikšanu. Bija jālūdz Dievam agrīnais un vēlīnais lietus, jo tas bija ļoti svarīgi, lai būtu ražas gads. Lai arī pagājuši gadu tūkstošu un esam kļuvuši pavisam moderni, taču Dievs ir nemainīgs – Viņš nav atcēlis Ražas svētkus. Tāpēc ik rudeni cilvēki, kam ir saimniecības, dārzi un dārziņi, atnes savu desmito tiesu uz draudzi, lai pateiktos par Dieva svētību un žēlastību. Atnestie produkti tiek sadalīti kalpotājiem un ģimenēm, kurām ir vajadzīga sociālā palīdzība. Lai gan šie ir simboliski svētki, taču savu nozīmīgumu draudžu dzīvē tie nav zaudējuši un kalpo par svētību gan devējiem, gan tiem, kas saņem.

„Tev būs dot taisnu desmito tiesu no visiem savas sējas augļiem, kas ik gadus izaug tavā tīrumā, un tev būs to ēst Tā Kunga, sava Dieva, priekšā tai vietā, ko Viņš Sev izraudzīs, lai tur mājotu Viņa Vārds, gan no savas labības, gan no sava vīna sulas, gan no savas eļļas desmitās tiesas devām, gan no savu liellopu un sīklopu pirmdzimušiem, lai tu mācītos To Kungu, savu Dievu, bīties visu savu mūžu.„ 
Bībele, 5.Mozus 14.nod. 22,23

„Tad lai nāk levīts, jo viņam nav daļas un mantojuma kopā ar tevi, un svešinieks, un bārenis, un atraitne, kuri mīt tavos vārtos, un lai viņi ēd un paēd, lai Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētī ikkatrā tavā roku darbā, ko tu dari.”                                  Bībele, 5.Mozus 14.nod. 29 

TAS IR BRĪNUMS , KA DODOT MUMS KĻŪST VAIRĀK!


Bilžu galerija