IZVĒLE STARP DIVĀM BALSĪM

Autors: Sandra Giptere - Ivanova, Ievietoja: 04-10-2019 19:18

Klusums mūsdienās mums apkārt ir reti. Nemitīgi ir visādas balsis, piemēram, skatoties ziņu raidījumus, sola un „piedāvā” gripu, ekonomisko krīzi un katastrofas. Ārsti apgalvo – „ko jūs gribat, ar gadiem tā notiek”. Cits veikala rindā tevi apsauc par muļķi utt. Gadījumu ir bezgala daudz. Tās ir pasaules balsis.

Ja pārņem sāpes, tad „runā” ķermenis, dod signālu. Dieva vārds saka, ka „ar Viņa brūcēm esam dziedināti”, ķermenis saka: „Es nē! Man sāp!”

„Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." (Mt. 18:19-20)

Mēs esam izšķirošie liecinieki. Ja vienosimies ar pasaules balsi, tad būs tā. Ja piekritīsim Dievam, notiks, kā Viņš saka. Tā ir mūsu izvēle, kas prasa vīrišķību, dzīvojot uz šīs pasaules.

 

Bauska, 2019.gada 05.oktobris