„To, kas ar mums, ir vairāk!”

Autors: Sandra Giptere - Ivanova, Ievietoja: 06-09-2019 22:29

Reizēm dzīvē šķiet, ka visa pasaule pret mums „sazvērējusies”, vienas grūtības tur, citas – tur, vienas cīņas. Kā karā. Ko es, mazs cilvēks, varu izdarīt?!

Patiesi, mēs nevaram visu pasauli pārmainīt, savus tuviniekus nav mūsu spēkos pārveidot, arī ar sevis izaugsmi nemaz nav tik vienkārši. Tomēr atcerēsimies visas kara ainas no Bībeles, kad Dieva tauta, cilvēki cīnījās lielākoties arī ar pārspēku! Ko viņi darīja? Vispirms jau piesauca Kungu, meklēja gudrību no Viņa, tad arī tā rīkojās neatkarīgi, kā viss izskatījās, neatkarīgi, cik tūkstoši bija izgājuši pret dažiem simtiem vai pat pret vienu.

„Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielencis, un viņa puisis tam sacīja: "Ak vai, mans kungs! Ko nu darīsim?" Bet viņš atbildēja: "Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem." Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja: "Kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt!" Un Tas Kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja, un, lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu.” (2. ķēniņu 6:15-17)

Minētajā situācijā centās sagūstīt Dieva vīru Elīsu (citos tulkojumos – Elīšu). Viņš nebija izbijies no tā, ko acis rāda, un lūdza, lai arī viņa kalps saskata, ka viņi nav atstāti. Mums ir jācenšas apzināties, ka ar mums ir Dievs, arī kad „staigājam cauri tumšai ielejai, Viņš ir ar mums”, „Viņš sūta mums savus eņģeļus pasargāt mūs visos mūsu ceļos”. Eņģeļi nav plikdupšaini, nevarīgi zīdaiņi, bet gan lieli, spēcīgi karotāji.

Mums, jo īpaši grūtībās, jācenšas uzturēt kontaktu ar Dievu un sadzirdēt no Viņa. Nereti tas nav vienkārši, ja esam vētrā, tad mums jāapzinās Kunga tuvums, saprotam vai nesaprotam to, redzam vai neredzam to.

Dieva tauta zaudēja tikai tajās situācijās, kad izvēlējās cīnīties, iziet kaujā viena, bez Dieva padoma un aizsardzības. Visās pārējās, ārēji bezcerīgās, viņi allaž uzvarēja.

Bauska, 2019.gada 6.septembris