NEESAM PAMESTI

Autors: Sandra Giptere - Ivanova, Ievietoja: 10-08-2019 11:26

 

Jo dienas, jo vairāk var dzirdēt par dažādām katastrofām, plūdiem, zemestrīcēm, orkāniem, teroraktiem. Patiesi, laiki nav rožaini, tomēr mums jāpateicas Dievam, ka mūsu zemē nav lielu nelaimju, dabas katastrofu. Nevis tādēļ, ka mēs labāki par citiem, bet Viņa nepelnītās žēlastības dēļ.

Viļņi ceļas, vētras trako, arī mūsu ikdienā. Piemeklē pārbaudījumi, jo vēl neesam debesīs, esam miesā, nogurstam, satraucamies, mums sāp. Tomēr, kad asaras noslaucītas, atkal vērsim Bībeli! Dieva vārds mūs cels, stiprinās un dziedinās.

„Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt tāpēc, ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.” (Jāņa 14;16-18)

Mēs neesam pamesti likteņa varā, ir Kāds, kam mēs rūpam, kas iestājas par mums, kas vada. Ir cerība.

„Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr. (Ps.23)

 

Bauska, 2019.gada 10.augusts