DIEVA MIERS

Autors: Sandra Giptere - Ivanova, Ievietoja: 06-07-2019 00:29

„Un, pienācis tuvu, Viņš, pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: "Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs! Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm.”  (Lk. 19:41-42)

Šodien vairāk nekā vakar pasaule grimst tumsā un neziņā, visapkārt mums ir tik daudz trokšņa, burzmas un nemiera. Turklāt lielākoties trūkst arī klusuma. Klusums ir kā tīrs, nesaduļķots ūdens, kuram var cauri redzēt, kurā nav indes, nav piejaukumu. Turpretī troksnis ieved nemierā, un steiga, pienākumu ritenis neļauj apstāties.

Vai esam domājuši, kas mums vajadzīgs, lai ieietu mierā? Fiziski – vai ir kāda netraucēta vieta, kur pabūt vienatnē ar Dievu un sevi? Vai ir tam atvēlēts laiks? Garīgi – vai savus dvēseles un gara „uztvērējus” esam noskaņojuši uz to, kas nes un dod mieru?

Vai tomēr „piebāžam” sevi ar televīzijā, radio un internetā lasīto, redzēto un dzirdēto pasaules satraukto balsi? Ir arī tāda iespēja un izvēle, tikai tā nedod mieru.

Vai Tev šodien ir vajadzīgs miers? Ja jā, tad meklē to, meklē un atrodi!

„Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Fil. 4:6-8)

Bauska, 2019.gada 6.jūlijs