SADZIRDĒT KUNGA BALSI

Autors: Sandra Giptere - Ivanova, Ievietoja: 07-06-2019 22:53

„Un Viņš sacīja: "Izej ārā un nostājies Tā Kunga priekšā kalnā." Un redzi, Tas Kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja Tam Kungam pa priekšu, bet šinī vētrā nebija Tas Kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet Tas Kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns - lēna balss.” (1. Ķēniņa 19:11-12)

To Dievs sacīja Elijam, bet tikpat labi tas attiecas uz katru no mums. Pasaule ap mums lielākoties vārās kā zupas katls vai pat vulkāns, pāri traucas orkāni, sirds ne reizi vien salecas no redzētā vai izjustā ne tikai pasaulē, bet arī mūsu pašu ikdienā. Izaicinājumi ik uz soļa. Balsu tik daudz, ka bieži vien grūti ko saprast un atšķirt.

Ja apkārt troksnis, arī Dievu grūti sadzirdēt. Bet tas mums ir visvairāk vajadzīgs. Mums katram ir ļoti svarīgi atrast kādu klusuma brīdi, laiku ar Dievu. Turklāt, kad dzirdam no Viņa, mums arī jāpaklausa.

„Salamana, Israēla ķēniņa, Dāvida dēla, pamācības piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt, lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus.” (Sal. pam.1:1-6)

Kāda balsi, piemēram, telefonā mēs atpazīstam tikai tad, kad bieži to dzirdam, kontaktējamies, tas pats ir ar Dievu, ja ar Viņu esam ik dienu, balss būs pazīstama un tuva. Tā nav tālu, tā ir mūsos.

 

Bauska, 2019.gada 08.jūnijs