„ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari”

Autors: Sandra Giptere - Ivanova, Ievietoja: 06-04-2019 10:17

Pavasaris klāt. Kam ir tā laime un ir savs dārziņš, tas jau ir nozāģējis sausos koku zarus, dara citus darbus, kopj un tīra. Tie zari, kas jau zemē, pavisam noteikti vairs neaugs, jo viņi ir atšķirti no dzīvības un barības vielām.

Un arī mēs vai nu esam pie vīna koka Jēzus, vai nu neesam. Ik dienu mums būtu jāatvēl vieta Dieva vārda lasīšanai, lai mēs barotos, lai paliktu pie vīna koka un dzīvi. Tam būtu jābūt disciplinētam laikam, jo tas mobilizē. Katrs pats zina, kad atvēlēt savā dienu plūdumā laiku Bībelei. Vienam auglīgāki būs rīti, kad Dieva vārda gaismā sakārtotām domām sākt dienu, citam varbūt vakari, kad ieiet mierā pēc rosīga pienākumu skrējiena. Mūsu dzīvē darbosies tikai tas vārds, kas sirdī, nevis galvā jeb prātā. Nelietotas zināšanas ir samērā nedzīvas bez prakses.

"ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to       vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.” (Jāņa 15:1-7)

Mums ir vajadzīgs spēks visā, to dod tikai Dievs un Viņa dzīvais vārds. Ir tik daudz grāmatu, bet tajās lielākoties ir cilvēciskā gudrība, nereti pat muļķība un negantība, vienīgi Bībele ir tas abpusgriezīgais zobens, kas mums pa īstam vajadzīgs šodienas pasaulē. Saplānosim tai katru dienu laiku, tad paliksim pie vīna koka.

 

Bauska, 2019.gada 6.aprīlis