Lieldienas

Tie ir svētki, kuros mums ir brīnišķīga iespēja atgādināt sev pašiem un pastāstīt līdzcilvēkiem par Kristus mīlestību uz mums. Kristus nomira pie krusta mūsu grēku un mūsu pārkāpumu dēļ, lai caur Viņa brūcēm un Viņa tuvumu mēs būtu dziedināti gan garīgi, gan emocionāli, gan fiziski.

Bet ir laba ziņa - Viņš nepalika karājoties pie krusta, bet augšāmcēlās un nāvei vairs nav varas pār Viņu un pār tiem , kas seko Viņam no sirds un patiesi.

Vai tu Viņam seko no sirds, vai tikai zini par Viņu? Izvēlies sekot Jēzum Kristum, jo Viņš ir Augšāmcelšanās un Dzīvība un neviens netiek pie Dieva kā tikai caur Viņu.

„ Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?" Viņa saka: "Jā, Kungs, es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls, kam jānāk pasaulē."                  
Bībele, Jāņa evaņģēlijs 11.nod. - 25, 26.p.


Bilžu galerija