Izraēlas dienas

Dieva vārdā Bībelē ir teikts, lai mēs lūdzam par mieru Jeruzālemē. Un ik gadu rudenī kopā ar kristiešiem no visas pasaules vienojamies lūgšanās par mieru Izraēlā . Dievkalpojumos svētījam Dieva tautu – ebrejus, studējam un pārdomājam Mesijas Ješua nākšanas pasaulē nozīmīgumu arī mums pagānu tautām. Jo bez Viņa mums nebūtu pieeja pie Dieva Tēva troņa šodien. Lūdzam , lai Dievs atver arī pašiem ebrejiem ieraudzīt Mesiju, kas ir jau atnācis un nomiris pie krusta mūsu grēku un noziegumu dēļ, lai ikviens, kas piesauktu Viņa vārdu tiktu glābts .

„ Nesiet Jeruzālemei miera sveicienu! Lai tiem labi klājas, kas tevi mīl! Miers lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs! Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es centīšos pēc tava labuma.”                       Bībele, Psalms 122 – 6,9


Bilžu galerija