Ģimenes svētki

Ģimenes svētki ir diena , kurā domājam par ģimenes vērtību ikviena dzīvē. Un cik svarīgi ir, lai katram no mums būtu tēvs un māte, brāļi un māsas. Stipra ģimene - droša nākotne, stabils atbalsts un augstas dzīves pamatvērtības.

Ģimenes svētkos draudzes bērni un jaunieši iepriecina vecākus ar ziediem, dzejolīšiem ,dziesmām un mīļiem paldies.

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.

Tu vienmēr esi labiņa
Un žēlo mani katru brīdi:
Riet saule, aiziet dieniņa,
Bet tu arvienam silti spīdi.

Pie tevis nāku nākdama,
Vai manim bēdas ir vai prieki,
Tev pieder katra domiņa,
Vai svarīgs kas vai kādi nieki.

Tu mīļā, mīļa māmiņa,
Par visu vairāk mīlu tevi-
Man balta dzīves taciņa:
Tu savu sirsniņu man devi.

Citāts no portāla: pantiņi.co
 


Bilžu galerija