Lūdz par mieru Izraēlā!

Pārdomājot visus notikumus, kas šobrīd notiek pasaulē un ap Jeruzālemi, ja esam nomodā , tad saprotam, ka ir ļoti nopietns laiks pasaules vēsturē. Mēs redzam notiekam  karu šajā zemē.  Izlasot Bībelē  83.psalmu sapratu, ka nekas tiešām uz šīs zemes nav mainījies. Nekas. Kā ienaidnieki Izraēlam bija  vairāku tūkstošu gadu atpakaļ, tā tagad to skaits nav mazinājies. Un paldies Dievam, ka visi ienaidnieki agrāk vai vēlāk  atzīs, ka Dievs ir vienīgs Dievs. Viņi visi tiks apkaunoti un iztrūcināti uz mūžiem.

Ja Tu nezini ko un kā lūgt šajā nopietnajā laikā, tad lūdz Dievu par Izraēlu ar 83.psalma vārdiem. Centies to darīt katru dienu. Lūgsim kopā un vienoti par Dieva tautu.

2 Ak, Dievs, nepaliec mierā! Neciet klusu un nekavējies, Dievs!
3 Jo redzi, Tavi ienaidnieki trako, un Tavi nicinātāji paceļ galvas.
4 Pret Tavu tautu viņi lolo viltīgus nodomus; viņi sarunājas pret tiem, ko Tu sargi.
5 Viņi saka:"Nāciet, izdeldēsim viņus kā tautu, un lai vairs netiek minēts Israēla vārds!"
6 Tiešām, viņi vienprātīgi sarunājušies un pret Tevi noslēguši derību:
7 Edoms un ismaēliešu teltis, Moābs un hagrieši,
8 Gebals, Ammons un Amalehs, filistieši ar Tiras iedzīvotājiem.
9 Arī Asurs ir viņiem pievienojies un ir Lata bērniem par atbalstu. (Sela.)
10 Dari viņiem kā Midiānam, kā Siseram, kā Jabīnam pie Kisonas upes,
11 kas tapa iznīcināti pie En-Doras un kļuva vienkārši zemei par mēslojumu.
12 Pārvērt viņu dižciltīgos par Orebu un Zebu, padari visus viņu vadoņus kā Zebahu un Calmunnu,
13 kas bija sacījuši:"Mēs paņemsim sev īpašumā Dieva laukus!"
14 Mans Dievs, dari viņus par viesuļa nestām lapām, par pelavām vējā!
15 Kā uguns, kas sadedzina mežu, un kā liesma, kas apsvilina kalnus,
16 tāpat vajā Tu viņus ar Savu vētru un izbiedē viņus ar Savu auku!
17 Pārklāj viņu vaigu ar kaunu, lai viņi meklē Tavu Vārdu!
18 Lai viņi top apkaunoti un iztrūcināti uz mūžiem, lai no kauna viņi iet bojā.
19 Lai viņi atzīst, ka vienīgi Tavs Vārds pastāv, ak, Kungs, Tu Visuaugstākais pār visu pasauli.

Bībele, Psalms 83 -2, 19.p.

Sagatavoja Ilona Āboliņa

Nepaliec vērotājs, cīnies par savu bērnu un mazbērnu nākotni!

Noteikti daudzi no jums būs dzirdējuši par homoseksuālisma propagandu sabiedrībā, gaidāmo „praida” gājienu u. c. nedabiskām lietām, pret kurām aicina būt tolerantiem. Tumsa vēl vairāk sabiezē, jo arī Latvijā izdota grāmatiņa „Todien, kad Kārlis bija Karlīna & Todien, kad Rūta bija Rihards”, kas patiesībā reklamē un māca nevis dzimumlīdztiesību, bet homoseksuālismu. Savukārt netālajā Francijā bērnudārzos nolemts četrus gadus vecus bērnus mācīt masturbēt. „No šī brīža bērniem dārziņā mācīs, ka viņi nav obligāti puikas vai meitenes, ka savu dzimumu viņi var izvēlēties paši un vadoties pēc sajūtām," teikts kādā SMS paziņojumā vecākiem. Turklāt Eiropas Parlamentā nobalsots par tā saukto Lunačekas ziņojumu „On the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity”, kas var dot zaļo gaismu homoseksuālām „ģimenēm”, pat grasoties sodīt tās dalībvalstis, kas neievērotu šo cilvēku iegribas utt. Lai arī balsojušie par to apgalvo, ka šim ziņojumam it kā esot ieteikuma raksturs, bet – mēs taču saprotam, ka ko ieteikt mēs varam kaimiņam, bet Eiropas Parlaments vārdu saka jau daudz stingrāk. Turklāt, palasot šo rezolūciju, valodas izteiksme rāda ko citu – lietota vajadzības izteiksme (jānosaka u. tml.). Vai tiešām esam jau tik tālu, ka Eiropas Parlamentam jālemj seksuāli jautājumi? Šis ziņojums paceļ vienas grupas – seksuāli citādi orientētu cilvēku – intereses pār visas pārējās vairākumā esošās tautas interesēm, turklāt šādu „iecietību” grib mācīt jau no pirmsskolas, mudina apmaksāt viņu dzimumpārveides operācijas par valsts naudu, kamēr daudzi „parastie” nevar atļauties vienkāršas un nereti pat dzīvības nodrošināšanai vajadzīgas procedūras, nespēj salabot zobus. Šo visu dzirdot, tik ļoti svarīgi pasargāt savus bērnus un mazbērnus no šādas nākotnes. Par laimi, Latvijā ir sākusies pretreakcija. 9. decembrī oficiāli tika sākta parakstu vākšana PAR grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Biedrība “Sargāsim mūsu bērnus” piedāvā minētajā likumā veikt šādus papildinājumus:

Pirmais: “Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs dzimumaudzināšanai jābūt balstītai uz LR Satversmes 110. pantu. Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma ir aizliegta.” (LR Satversmes 110. pants nosaka, ka laulība ir “savienība starp vīrieti un sievieti”.)

Otrais: “Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma.”

Par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā var parakstīties pie jebkura notāra, iepriekš piesakoties, samaksājot summu EUR 2,85 par paraksta notariālu apliecināšanu. Galvenais – nepalikt malā, lai mūsu bērni un mazbērni dzīvotu pēc Dieva likumiem, turpinātu dzimtu, dzīvotu svētībā, nevis zem lāsta.

„Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko.
Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.
Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas.” (Rom.1:26-27)

Būsim aktīvi un aicināsim arī citus! Kad nācās cīnīties par Latvijas neatkarību, vienotībā to panācām, tagad aicinām mūsu zemes kristīgās draudzes kļūt atkal par vienojošajiem „ugunskuriem”, pie kuriem pulcēties un cīnīties par dabīgu ģimeni, savu bērnu un mazbērnu laimīgu nākotni, par savas tautas nākotni, par ģimeni kā vērtību! Mosties, mana tauta! Ej pats un ved citus līdzi, jo tikai tā ko mainīsim, neļausim apsmiet mūsu mazo tautu!

Bauskas Vasarsvētku draudzē š.g. 14.jūnijā organizēja parakstu vākšanu pieaicinot notāru.

Dodies arī tu pie notāra, paņem sev līdzi 2,85 EUR , pasi un vēl kādus, kam rūp viņu bērnu nākotne!

Šis nav laiks, lai paliktu malā. Šis ir karš par mūsu bērniem! Dodies un  paraksties!

Bauskas Vasarsvētku draudze

Mācītājs Normunds Āboliņš


Bilžu galerija